Minilab For Soil Analysis


MINILAB TOPRAK

MiniLab Toprak ile toprak numunelerinin analiz önce hazırlanması ve analizi tamamen otomatik hale getirilmektedir.

Toprak kalitesinin analizi, tarımsal uygulamalarda mahsul verimini maksimize etmek ve doğal karasal ekosistemlerdeki müdahalelerin değerlendirilmesi için önemlidir. MiniLab, toprak numunesi ön işleme ve analizindeki çeşitli adımlar için tutarlı otomasyon çözümleri sunar. MiniLab, toprak örneklerinin otomatik analizi ve ön işleme tabi tutulması için hızlı kurulum, hassas robotik, gerçek esneklik ve güvenilirliğe sahiptir.

Laboratuvarınızı dönüştürün ve üretkenliğinizi artırın.

Otomatikleştirebileceğiniz bazı analizler

  • pH
  • Eksrakt çözeltisi ekleme
  • Karıştırma
  • Kil fraksiyonu
  • Parçacık boyut dağılımı (ISO 11277 ile tamamen uyumlu)
Kategoriler: