Torch


Toplam Organik Karbon (TOK) Analiz Cihazı

ABD merkezli Teledyne Tekmar firmasının 1970 yılından beri toplam organik karbon (TOK) analiz cihazı üretmektedir. Torch, birçok üstün özelliği ve otomasyonu dolayısıyla mevcut cihazlar ile karşılaştırıldığında birinci sınıf bir çözümdür.

Kalibrasyon eğrisini tek bir standart çözeltiden seyrelterek otomatik olarak hazırlamaktadır.

TORCH içme suyu, yüzey suları, deniz suyu, atık su vb. birçok su numunesinde toplam organik karbon (TOK), toplam inorganik karbon (TIK), Toplam Karbon (TK) analizlerini yüksek sıcaklıkta yakma ve katalitik oksidasyonu tekniği ile analiz etmektedir.

Fırın sıcaklığı 680 C’de sabit tutulabilmektedir ve 1 C farklarla 1000 C’ye kadar ayarlanabilmektedir. Bu sayede platin katalizörün yardımı ile parçalanması zor numunelerin analizleri bile kolayca gerçekleştirilmektedir.

ÖZELLİKLER

 • Yüksek sıcaklıkta katalitik yakma ve Statik basınçlı NDIR detektör ile hassas ölçüm (Patentli teknoloji)
 • Tüm bileşenlere kolay erişim
 • 75 kapasite otoörnekleyici
 • Katı numunelerde toplam organik karbon analizi (TOK) için LSS katı modülü
 • Heterojen numunelerin vial için manyetik balık ile karıştıran karıştırıcı eklentisi
 • Sülfürik asit içeren numunelerin yakılmasının ardından oluşan SO3 gazının tutulması için SO3 tutucu
 • Başta deniz suyu olmak üzere, birçok tuzlu numune çalışmaları için katalizörün ömrünün arttırılması için Tuz Analiz Kiti

AVANTAJLAR

 • Otomatik kaçak testini de kapsayan dahili tanı tespit programı
 • Fırın sıcaklığı programlama ve kaydetme
 • Sttik basınçlı NDIR dedektör
 • Yükse konsantrasyonlu numunelerin tespit edilmesi ve otomatik olarak seyreltilip yeniden analizi
 • Analitik gereksinimlere göre, önceden ayarlanmış çalışma aralıkları
 • 50 ppb ölçüm limiti
 • 000 ppm maksimum ölçüm konsantrasyonu
 • Dahili yer kaplamayan, 75 kapasiteli Otoörnekleyici
 • Kütle akış kontrolcü ile akışların dijital kontrolü
 • Vial’de karıştırma (opsiyon)

UYGULAMALAR

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN SULARIN KALİTESİ VE ARITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında toplam organik karbon analizleri

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ kapsamında toplam organik karbon analizleri

Atık su numunelerinde toplam organik karbon analizleri

Uygulama Notları

 • TOC Analizi için Dedektör Seçimi
 • Diğer Onaylanmış Tekniklerle Karşılaştırıldığında Azot İçeren Bileşikler için Kemilüminesans Tespiti
 • Oksitlenmesi Zor Bileşiklerin Analizi için TOC Cihazları, UV/Persülfat Analizörü ve Yanma Karşılaştırması
 • Uygulamanız için uygun TOC analizörünü seçme
 • Torç Yüksek Sıcaklıkta Yanma Analizörü ile Kullanım İçin Zekayı Anlama
 • Torç Yüksek Sıcaklıkta Yanma Analizörü Kullanan Fırın Yapılandırmasının Etkileri
 • Yüksek Sıcaklıkta Yanma ile TN ve TOC Analizine Yeni Yaklaşım

BROŞÜR

VIDEO