Orchid


İzotop Oranı Kütle Spektrometre (IRMS) için Yüksek performanslı gaz kromatograflı yanma / piroliz ünitesi

Sercon Orchid, gaz kromatografi izotop oranı kütle spektrometre sistemlerinde numunenin yakılması veya pirolizi için kullanılan bir ünitedir. Orchid, numune dönüştürme sırasında kromatografiyi korur ve numune tepe noktalarının IRMS’ye ulaştıklarında iyi çözülmüş kalmasını sağlar. HS2022’nin yüksek hassasiyeti, bir numune karışımındaki küçük sinyaller için bile mükemmel veriler üretir.

ÖZELLİKLER- AVANTAJLAR

  • 1500˚C’ye kadar sıcaklığı ayarlanabilen fırın
  • Kromatografiyi korumak için kararlı gaz akışının tüm sistemde hassas kontrolü
  • Tasarımı sayesinde analizin çok yönlülüğü – Agilent ve Shimadzu vb. bilindik gaz kromatografi üreticileri dahil olmak üzere hemen hemen tüm gaz kromatografi (GC) ve gaz kromatografi kütle spektrometresi (GC-MS) sistemleriyle uyumluluk
  • Gaz kromatgrafi (GC) otoörnekleyicileri, örnek girişleri ve ek dedektörlerle tam entegrasyon
  • 13C, 15N, 2H ve 18O ölçümleri için optimize edilmiş fırın tasarımı
  • Düşük ölü hacimli hidrofilik membran ile dinamik su giderme
  • Dahili oksijen rejenerasyon hattı kullanılarak yanma kimyasallarının yeniden oksidasyonu, ekstra valf ve “ters yıkama” ihtiyacını ortadan kalkması

YAZILIM

Sercon Calisto yazılım ile tüm sistemin tamamen kontrolü ve veri işleme

İyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) uymak için numune analiz protokollerinin saklanmasına izin verme

Düşük kullanım dönemlerinde sarf malzemesi ömrünü korumak için bekleme modu

Örnek gereksinimlerini karşılamak için yazılım kontrollü oksijen enjeksiyonu, böylece sarf malzemelerinin ömrünü korunması

Sistem bilgisayarından laboratuvar sunucusuna veya internete dosya içi içe / dışa aktarma olanağı (yazılımın hızlı güncellenmesine veya ortak elektronik tablo paketlerine aktarılmasına olanak tanır)

BROŞÜR

VIDEO