LC-I HPLC Interface


Izotop Oranı Kütle Spektrometre (IRMS) için Sıvı Kromatografi (LC) arayüzü

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (HPLC-IRMS) sistemine ihtiyaç duyulduğunda, LC-1 mükemmel bir çözüm sunar. Sercon’un tescilli teknolojisi ile, numune doğrudan sıvı fazdan gaza dönüştürülür ve kütle spektrometresi ile örneklenir.

Sercon’un önerdiği metot, geniş bir moleküler aralıktaki bileşikler üzerinde yüksek hassasiyetle sağlam bir şekilde çalıştığı kanıtlanmıştır. Sercon LC-I arayüzü, herhangi bir marka Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) sisteminin HS2022 model İzotop Oranı Kütle Spektrometreine (IRMS)e bağlanmasına izin verir. HPLC, meyve suları veya baldakiler gibi karmaşık karışımlarda şekerleri kolayca ayırır, ayrılan şekerler, CO2 oluşturmak için bir katalizör varlığında yakılır ve C izotopları analiz edilir. Gıda maddelerinin izotopik imzaları, sahtekarlıkla etiketlenmiş ürünleri tespit etmeye yardımcı olur, araştırmacıların ürünlerin coğrafi kökenini belirlemelerine olanak tanır ve tağşişin ne zaman meydana gelebileceğini belirtir.

UYGULAMALAR

Bal numunelerinde herhangi bir şeker kaynağı eklenmesi durumunda C13/C12 oranını analizi tağşiş tespiti

Meyve veya diğer C3 bitkilerinden elde edilen bir alkole, C4 bitkilerinden elde edilmiş bir alkol ün eklenmesi ve yapılan tağşişin tespit edilmesi

Balda 13C ve 12C izotopların tespiti ve C4 miktarının belirlenmesi

YAZILIM

Sercon Calisto yazılım ile tüm sistemin tamamen kontrolü ve veri işleme

İyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) uymak için numune analiz protokollerinin saklanmasına izin verme

Düşük kullanım dönemlerinde sarf malzemesi ömrünü korumak için bekleme modu

Örnek gereksinimlerini karşılamak için yazılım kontrollü oksijen enjeksiyonu, böylece sarf malzemelerinin ömrünü korunması

Sistem bilgisayarından laboratuvar sunucusuna veya internete dosya içi içe / dışa aktarma olanağı (yazılımın hızlı güncellenmesine veya ortak elektronik tablo paketlerine aktarılmasına olanak tanır)

VIDEO