Chromspace


Gaz Kromatografi (GC) Veri Yazılımı

ChromSpace, 1D ve 2D GC (-MS) verilerinin niteliksel ve niteliksel analizlerinin yapılmasını sağlar.

ChromSpace, BenchTOF2 uçuş süresi kütle spektrometreleri ile birleştiğinde Tandem İyonizasyon iş akışlarını düzene sokmak için cihaz kontrolünün ve yeni araçların kusursuz entegrasyonunu sunar.

Kategoriler: