Centri


Gaz Kromatografi (GC) sistemleri öncesi örnek hazırlama, zenginleştirme ve otomasyon teknolojilerinde fark oluşturan yenilik

GC-MS uygulamaları için çok yönlülük

Statik Headspace (HS)

Dinamik Headspace (HS-Trap)

Thermal Desorber (TD)

Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME ve SPME-Trap)

HiSorbTM yüksek kapasiteli sorptif ekstraksiyon

Tekniklerinin tümünü uygulayabilen gaz kromatografi ile birlikte uçucu organik bileşiklerin (VOC) ve yarı uçucu organik bileşiklerin (pestisit, PAH, furan, dioksin, vb.) analizini gerçekleştirebilen yegâne örnek hazırlama ünitesidir.

Centri; katı, sıvı, gaz numunelerde uçucu ve yarı uçucu organik bileşikleri ppt ile yüzde konsantrasyon aralığında analiz etmek isteyen laboratuvarlar için ideal çözümdür.

Gaz kromatografi kütle spektrometresine (GC-MS) sahip laboratuvarlar birçok uygulamaya Centri ile çözüm bularak esneklik kazanacak ve mevcut ölçüm limitlerini çok daha düşük konsantrasyonlara ulaştırabilecektir.

ÖZELLİKLER

Sağlam, soğutucu gerektirmeyen (cryogen-free) odaklama teknolojisi

HiSorb teknolojisi ile doğrudan numune ile temas ederek veya etmeksizin örnekleme,

HS&HS Trap teknolojisi ile hem katı hem sıvı numunelerde farklı headspace uygulamaları

Thermal Desorber teknolojisi ile havada eser miktarda VOC ve SVOC uygulamaları

SPME&SPME-Trap teknolojisi ile hızlı ve yüksek hassasiyetli numune ekstraksiyonu

Gaz fazına geçirilen analitin tekrar kantitatif toplanması ve arşivlenebilmesi

Farklı örnekleme modların tek bir cihazda sekans dahilinde kullanımı

AVANTAJLAR

Otomatik donanım değişimi ile tek bir numunede farklı ekstraksiyon tekniklerinin kullanılabilmesi

Karıştırıcı ile sıvı ve katı numunelerden yüksek verimlilikte ekstraksiyonu

Yıkama/kurutma istasyonu ile HiSorb probtan numune matrisinin uzaklaştırılması

Çoklu HiSorb probları için depolama alanı ile numune ekstraksiyonlarının seri şekilde yapılması ve bununla sağlanan üretkenlik artışı

Odaklama kapanı (focusing trap) veya GC kolona giriş (inlet)

Taşınabilir 10 veya 20 ml headspace örnek kapları ile uyumlu tepsiler

Tüp modulü ile 50 tane termal desorpsiyon tüplerinin otomatik analizi

UYGULAMALAR

Hava, su ve toprakta uçucu ve yarı uçucuların (VOC, SVOC) analizi

Çevresel koku değerlendirmesi, suda koku- ppt seviyesinde

Genişletilmiş uçucu çalışma aralığında aroma ve esans profili

Süt ürünleri gibi zor numunelerin tamamen otomasyona dayalı analizi

MODLAR

HiSorb Modu

HiSorb yüksek kapasite sorptif ekstraksiyon teknolojisi ile sudaki eser miktardaki kirlilik parametreleri, süt ürünlerinde aroma profili, biyolojik sıvılarda VOC marker analizi gerçekleştirmek mümkündür.

Centri otomasyonuyla uyumlu olmanın yanı sıra, problar otomatik termal desorber gaz kromatografi kütle spektrometresi (TD – GC – MS) analizinden önce manuel olarak numune almak için kullanılabilir.

Standart uzunluktaki problar, 20 mL’lik şişelerden örnek ile temas sağlayarak örneklemeyi sağlar.

Kısa uzunluklu problar, 20 mL’lik şişelerden headspace örneklemeyi sağlar.

Robot, probu şişeye yerleştirir ve analit dengesini sağlamak için HiSorb inkübe edilir / karıştırılır.

Prob şişeden çıkarılır ve yıkama / kurutma istasyonu kalıntı numune matrisini ortadan kaldırır.

Prob termal olarak desorbe edilir ve buharlar odaklama kapanına aktarılır.

Kapan, numunenin dar bir bantta GC-MS’e enjeksiyonunu sağlamak için 100 ° C / s’ye kadar termal olarak desorbe edilir.

Headspace vialleri, laboratuvar havasının kirlenmesini önlemek için özel kapaklarla yeniden kapatılır.

 

Headspace Modu (HS ve HS-Trap)

Sağlam, tam otomatik HS-Trap ile aromatiklerin ve halojenli çözücülerin suda ppb altı seviyelerde analizinden eser gıda kontaminantlarının ve polimerlerde kalıntı monomerlerin belirlenmesine kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Yiyecek ve içecek katkı maddeleri için nanogram hassasiyet sağlar.

 

Thermal Desorpsiyon Modu

Hava, gaz ve malzemelerdeki buhar fazındaki organiklerin metoda uygun analizi

Inert, metal veya cam sorbent tüpler, uçucu organik bileşiklerin uluslararası standart metotlar ile uyumlu toplanır. Toplanan her bir analit sırayla tüpten GC-MS sistemine transfer edilir.

Koku ve aromanın karakterize edilmesi, esans değişikliğinin izlenmesi, hava/gaz safsızlığı, vb. Birçok uygulamada kullanılmaktadır.

Centri, termal desorpsiyon modülü, bu alanda lider konumdadır ve tamamen metotlarla uyumlu bir teknolojiye sahiptir.

Propenden n-C44’e kadar uçucular için kullanımı mümkündür.

50 örnek tüpü kullanıcı müdahelesi gerekmeksizin Centri tarafından analiz edilir.

Centri termal desorpsiyon modülü ile örneklerin belirlenen bir miktarı desorpsiyonun ardından başka bir sorbent tüp üzerinde toplanabilmektedir ve bu özellik sayesinde arşivleme yapmak mümkündür.

 

SPME & SPME-trap Modu

Katı faz mikro ekstraksiyon için gelişmiş örnekleme seçenekleri

SPME, uygun ve otomasyonu kolay bir yaklaşımdır ve gıda, çevresel ve klinik örneklerde headspacede VOC ve SVOC seviyelerini örneklemek için kullanılmaktadır.

Farklı tipte SPME fiberleri ile ekstraksiyon aşamaları farklı uçuculuğa ve polarite aralıklarına izin verir.

Centri’de SPME tekniği ikincil yeniden odaklama ve tek bir numuden çoklu ekstraksiyon yapılabilmesi ile tek bir GC-MS döngüsünde çok yüksek hassasiyet elde etmek mümkündür.

En uçucu ve erken gelen analitlerin bile sinyal şekli ve sinyal gürültü oranı iyileştirilir

BROŞÜR

VIDEO

GALERİ