Cryo Range


İzotop Oranı Kütle Spektrometre (IRMS) sistemleri ile tamamen otomatik eser gaz analizi

CryoPrep, Karbon dioksit (CO2), Nitröz oksit (N2O), Metan (CH4), Karbon monoksit  (CO) ve Azot monoksit (NO) eser gazlarının tam otomatik kararlı izotop analizi, kriyojenik odaklama, yanma ve gaz kromatografisi kullanarak azot (N2), oksijen (O2) ve hava oranı ölçümleri başta olmak üzere, ek bir piroliz fırını ile birlikte CryoPrep’in tüm işlevlerine sahiptir. CryoGas, CH4‘ten H2‘ne piroliz yoluyla metandaki (CH4) hidrojen (H) izotoplarının analizi için optimize edilmiştir. CryoFlex, Toplam Organik Karbon (TOK analizörleri, lazer ablasyon cihazları, biyogaz jeneratörleri ve diğer numune hazırlama sistemleri ile entegre edilebilir.

Kategoriler:

ÖZELLİKLER- AVANTAJLAR

  • Gaz kontrol sistemi, farklı gazların çeşitli konsantrasyonlarda analiz edilmesini sağlar
  • Yoğunlaşabilir gazların, yakalanması ve odaklanması için 3 otomatik kriyojenik tuzak
  • Sıcaklık programlanabilir fırınlar
  • 6 ila 250 ml’lik septumla kapatılmış şişelerde kullanıcı gerekmeksizin gaz analizi için tam otomasyon
  • İzotermal gaz kromatografisi saflaştırma
  • En hassas ve küçük yarıçaplı izotop oranı kütle spektrometresi (IRMS) olan HS2022’ye kolay entegrasyon için tezgah üstü modül,
  • Küçük miktarda numuneler için bile mükemmel hassasiyet ve kesinlik sağlar

UYGULAMALAR

Sercon’nun izotop oranı kütle spektrometresi (IRMS) sistemleri geniş bir uygulama alanında çözüm sunar. Hayvanların göçünden atmosfer bilimlerine, nefes testinden biyoarkeolojiye, insan fizyolojisinden hidrokarbon araştırmalarına, habitat değişikliğinden balın saflaştırılmasına, trofik seviyelerden gazların izini sürmek için dünyanın farklı ülkelerinden ve farklı disiplinlerindeki araştırmacılar Sercon’un çözümlerini tercih etmektedir. Aşağıdaki uygulama notları bunlardan birkaçını göstermektedir. Burada gösterilmeyen bir uygulama için ihtiyacınız oluşursa, araştırma gereksinimlerinizi görüşmek için lütfen iletişime geçin.

  • ÇEVRESEL

YAZILIM

Sercon Calisto yazılım ile tüm sistemin tamamen kontrolü ve veri işleme

İyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) uymak için numune analiz protokollerinin saklanmasına izin verme

Düşük kullanım dönemlerinde sarf malzemesi ömrünü korumak için bekleme modu

Örnek gereksinimlerini karşılamak için yazılım kontrollü oksijen enjeksiyonu, böylece sarf malzemelerinin ömrünü korunması

Sistem bilgisayarından laboratuvar sunucusuna veya internete dosya içi içe / dışa aktarma olanağı (yazılımın hızlı güncellenmesine veya ortak elektronik tablo paketlerine aktarılmasına olanak tanır)

BROŞÜR

VIDEO