TOC-IRMS


Toplam Organik Karbon İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (TOC-IRMS)

Rakipsiz hassasiyetle termal oksidasyon teknolojisini kullanarak su ve katı numunelerde TOC, TC, TIC, NPOC, POC, TNb analizi

Thermalox Toplam Organik Karbon (TOC), yüksek hümik madde içeren su örneklerinin analiz edilebilmesi için persülfat oksidasyon yönteminden daha üstün bir yanma tekniği kullanır. Toplam Organik Karbon cihazı, izotop analizi için optimize edilmiş Cryoprep’in değiştirilmiş bir sürümü aracılığıyla Sercon HS2022’ye bağlanır. Sistem, küçük (1 ml’nin altında) numune hacimlerini ölçebilir ve yüksek hassasiyet seviyelerinde (13CO2 belirlemeleri için tipik olarak 0,1) DOC konsantrasyonlarını 0,5 ila 10 ppm arasında analiz edebilir.

ÖZELLİKLER- AVANTAJLAR

 • Katalitik termal oksidasyon. Parçacık içeren veya oksitlenmesi zor malzemeler içeren gerçek numuneleri ölçmenin tek yolu
 • Düşük seviyeli karbonda standart sapma 20 ppb’den daha iyi
 • TOC için 50.000 ppm’den büyük üst aralık sınırı
 • TOC için 40ppb’den ve TNb için 10ppb’den daha iyi algılama limiti
 • Tekrar başına iki dakikadan az analiz süresi
 • Askıda katı madde fraksiyonu dahil olmak üzere tam geri kazanım
 • Tuzları ve partiküllere dayanıklı
 • 88 numune kapasiteli otoörnekleyici
 • Numuneler arasında tam yıkama, numuneler arası kirliliğin olmamasını sağlar
 • Windows ™ tabanlı bir platformdan sağlanan tamamen kontrolü sağlayan yazılım
 • Kalibrasyon standartlarının otomatik hazırlanması

UYGULAMALAR

 • ÇEVRESEL

Termal oksidasyon kullanarak yüzey sularının δ13C-çözünmüş organik karbon (DOC) ölçümleri için algılama sınırlarında bir atılım

Deniz Suyunda ppm Konsantrasyonlarında Karbon Ölçümü: Sercon Hyphenated TOC

YAZILIM

Sercon Calisto yazılım ile tüm sistemin tamamen kontrolü ve veri işleme

İyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) uymak için numune analiz protokollerinin saklanmasına izin verme

Düşük kullanım dönemlerinde sarf malzemesi ömrünü korumak için bekleme modu

Örnek gereksinimlerini karşılamak için yazılım kontrollü oksijen enjeksiyonu, böylece sarf malzemelerinin ömrünü korunması

Sistem bilgisayarından laboratuvar sunucusuna veya internete dosya içi içe / dışa aktarma olanağı (yazılımın hızlı güncellenmesine veya ortak elektronik tablo paketlerine aktarılmasına olanak tanır)

Tüm Windows versiyonları ile uyumluluk

BROŞÜR

VIDEO