Aqua


İzotop Oranı Kütle Spektrometre (IRMS) sistemelerinde entegre, su dengeleme (water equilibration), headspace ve gaz analizleri için yüksek performanslı bir ünite

Aqua, sudaki kararlı hidrojen ve oksijen izotoplarının hassas ölçümü için optimize edilmiş yüksek performanslı bir dengeleme/örnekleme ünitesidir. Aqua hem sürekli akış hem (CF: continous flow) de çift giriş (DL: Dual Inlet) modlarında kullanılabilmektedir. Meyve suları, şarap ve diğer sulu çözeltiler dahil olmak üzere çok çeşitli numuneler için optimum performans sağlar. Nefes veya biyogaz gibi gaz numunelerin analizinde de kullanılmaktadır. Kullanıcı müdahalesi olmadan 220 adede kadar numune analiz edilebilir. Şişelerin yerleştirildiği ısıtılmış numune bloğu, sıcaklığa bağlı dengeleme reaksiyonları için kesin veriler sağlamak için 0.1 ° C’ye kadar sıcaklık kontrollüdür. δ18O ve δ2H ölçümleri sırasıyla CO2 ve H2 ile headspace dengeleme yoluyla yapılır. Bu ölçümler ayrı ayrı veya sıralı olarak yapılabilir. δ2H ölçümleri, sistemle birlikte sağlanan bir platin katalizörün kullanılmasını gerektirir. Aqua, Sercon HS2022 (sürekli akış) veya GEO-HS2022 (çift giriş) ile entegre edildiğinde minimum bakımla mükemmel ve yüksek hassasiyet, olağanüstü performans sağlar.

Kategoriler:

ÖZELLİKLER- AVANTAJLAR

  • Otoörnekleyici 6 veya 12 ml’lik örnek kaplarından 200 adet alabilecek kapasitededir
  • Tireli Aqua-HS2022 sistemi, su ve diğer sulu numuneler için yüksek hassasiyetli izotopik veriler üretir. HS2022’deki yüksek hassasiyet kaynağı mükemmel hassasiyet sağlar
  • Örnek kaplarına manuel olarak asit enjekte edilirse nefeste CO2 gibi gaz analizlerine veya karbonat / DIC ölçümlerine izin verir (Sercon µCarbs otomatik bir alternatif sağlar)
  • CO2 ile headspace dengeleme yoluyla sulu numunelerde δ18O
  • H2 ile headspace dengeleme yoluyla sulu numunelerde δ2H
  • Karbonatlardan CO2′de δ18O ve δ13C *
  • Çözünmüş inorganik karbonda (DIC) δ13C *

YAZILIM

Sercon Calisto yazılım ile tüm sistemin tamamen kontrolü ve veri işleme

İyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) uymak için numune analiz protokollerinin saklanmasına izin verme

Düşük kullanım dönemlerinde sarf malzemesi ömrünü korumak için bekleme modu

Örnek gereksinimlerini karşılamak için yazılım kontrollü oksijen enjeksiyonu, böylece sarf malzemelerinin ömrünü korunması

Sistem bilgisayarından laboratuvar sunucusuna veya internete dosya içi içe / dışa aktarma olanağı (yazılımın hızlı güncellenmesine veya ortak elektronik tablo paketlerine aktarılmasına olanak tanır)

BROŞÜR

VIDEO