AQ300


OTOANALİZÖR (Discrete Analizör)

AQ300 hem hızlı hem kompakt

Yüksek hassasiyet ve doğruluğun yansıra laboratuvarınızda kişiden bağımsız ve yüksek otomasyona dayalı çözüm arıyorsanız, AQ300 sizin için ideal bir analitik çözümdür.

Seal Analytical marka AQ300 model otoanalizör; Nitrit, nitrat, amonyak, fosfat, silikat, siyanür, fenol, deterjan (MBAS), Toplam azot (TN), toplam fosfor (TP), o-fosfat, sülfür, toplam siyanür, alkalinite, klorür, fenoller, silikat, sülfat, toplam kjeldahl azotu vb. parametreleri başta olmak üzere birçok inorganik parametrenin analizinde kullanılmaktadır.

Otoanalizörler temel olarak; spektrofotometrik (kolorimetrik) analizlerin daha hızlı ve daha yüksek analitik performanslarla gerçekleştirilmesini sağlar.

Otoanalizörler, numune yükü yüksek prestijli laboratuvarlarca tüm Dünya’da tercih edilmektedir.

Seal Analytical firması 50 yılı aşkın bir süredir, Dünya’da en çok otoanalizörü kurulu üretici konumundadır.

50 yıl önce kurulmuş, Seal Analytical marka otoanalizör sistemleri günümüzde hala birçok laboratuvar tarafından ilk günkü performansı ile kullanılmaktadır.

Discrete teknolojisi özellikle atık su ve içme suyu laboratuvarlarında; nitrit, nitrat, amonyak, fosfat, toplam fosfor ve toplam azot analizlerinde tercih edilmektedir.

Kategoriler: