Insight


Çok Boyutlu Gaz Kromatografi (GCXGC) Çözümleri

İki boyutlu gaz kromatografisi (GC×GC), kompleks karışımların ayrıştırılmasını iki farklı seçiciliğe sahip kolon ile ve analitlerin kimyasal özelliklerine göre (Örnek: uçuculuk ve polarite) arttırır.

Sepsolve’un modüler Insight GCXGC çok boyutlu gaz kromatografi çözümü diğer GCXGC çözümlerinin pratikte karşılaştığı sorunları (termal modülatör kaynaklı uçuculuk sounları) ortadan kaldıracak teknolojiye sahiptir.