AA500


OTOANALİZÖR (CFA-Sürekli Akış Analiz Sistemi)

AA500 serisi otoanalizörler, Seal Analytical firmasının geliştirdiği en son sürekli akış analiz sistemi platformudur. AA500, sağladığı yüksek verim, düşük ölçüm limitleri ve otomasyon teknolojisi ile pazardaki en üstün otoanalizör çözümüdür.

Seal Analytical marka AA500 model otoanalizör; nitrit, nitrat, amonyak, fosfat, silikat, siyanür, fenol, deterjan (MBAS), Toplam azot (TN), toplam fosfor (TP), o-fosfat, sülfür, toplam siyanür parametreleri başta olmak üzere birçok inorganik parametrenin analizinde kullanılmaktadır.

Otoanalizörler temel olarak; spektrofotometrik (kolorimetrik) analizlerin daha hızlı ve daha yüksek analitik performanslarla gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca, özellikle siyanür, fenol, toplam azot, toplam fosfor ve sülfür gibi analiz öncesi zor kimyasal proseslerin (Örnek: Distilasyon, parçalama, diyaliz vb.) tamamen otomatikleştirilmesi mümkündür.

Otoanalizörlere yüksek kapasiteli otoörnekleyicilerin bağlanması ile, zor analizler toprak, su, gıda, tütün ve birçok numune tipinde hızlı ve otomasyona dayalı gerçekleştirilir.

Otoanalizörler, numune yükü yüksek prestijli laboratuvarlarca tüm Dünya’da tercih edilmektedir.

Seal Analytical firması 50 yılı aşkın bir süredir, Dünya’da en çok otoanalizörü kurulu üretici konumundadır. Seal Analytical’ın AA500 başta olmak üzere tüm otoanalizörleri (CFA-Sürekli Akış Analiz Sistemi) Almanya’da en kaliteli bileşenler kullanılarak üretilmektedir.

50 yıl önce kurulmuş, Seal Analytical marka otoanalizör sistemleri günümüzde hala birçok laboratuvar tarafından ilk günkü performansı ile kullanılmaktadır.

Kategoriler:

ÖZELLİKLER

 • Yüksek çözünürlüklü dedektör
 • LED ışık kaynağı
 • En düşük ölçüm limiti
 • Tek tuş ile başlama özelliği
 • Kimyasal seviye sensörü
 • Otomatik standart hazırlama ve numune seyreltme
 • Otomatik performans kontrolü
 • Tamamen otomatik kapanma (pompa kapağının otomatik açılması)

AVANTAJLAR

 • Tek bir şaside tüm sistem ve kolay eklenti yapılabilir modüler tasarım
 • Kompakt tasarım ile laboratuvarda yer tasarrufu
 • Yüksek çözünürlüklü ışık kaynakları
 • Deniz suyu, atık su, toprak, bitki ekstraktı, tütün ve şarap numunelerinde çok düşük derişimlerde besleyicilerin analizi
 • Çok sayıda parametreyi analiz edebilen multitest metotlar.
 • Numune arası hava kabarcığının giderilmesini gerektirmeyen algoritma
 • 700’ün üzerinde metot kütüphanesi
 • USEPA, EPA, ASTM, ISO vb. metotlarla tam uyumluluk
 • Geniş çalışma aralığı sayesinde seyreltme gerekliliğinin azalması
 • Düşük ve yüksek olmak üzere çift çalışma aralığı
 • Lamba ve akış hücresi değişiminden sonra ayarlamanın gerekmemesi
 • Çoklu hızlı peristaltik pompa
 • Analiz başladıktan sonra, numune ekleyebilme

UYGULAMALAR

Deniz suyu, içme suyu, tatlı su, yüzey suyu, yeraltı suyu, atık su, toprak ekstraktı, bitki ekstraktı, tütün, şarap bira vb. birçok numune tipinde aşağıdaki parametrelerin analizine yönelik çözümler bulunmaktadır.

Nitrit, Nitrat, Amonyak, Toplam Azot, Kjeldahl Azotu, Oksitlenebilir Azot, o-fosfat, Toplam Fosfor, Siyanür, Serbest Siyanür, WAD Siyanür, Toplam Siyanür, Deterjan (MBAS), Hidrojen sülfür, Sülfür, Asetaldehit, Asetik Asit, Diasetil, Çözünmüş Organik Karbon Toplam Asitlik, Digoksin, Penisilin, Toplam Alkalinite, Enzim Aktivitesi Perborat, Alüminyum, Etanol, pH, Amino Asitler , Florür, Fenol, Amonyak, Formik Asit , Amila,  Fruktoz, Polifenoller, Amiloz, Galaktoz, Potasyum, Anyonik Yüzey Aktif Maddeler, Glikoz , Askorbik Asit, L-Glutamik Asit Proteini, Benzoik Asit, Gliserol, Piruvat, Toplam Bikarbonat, Toplam Sertlik, Toplam) İndirgen Şekerler

Bor, Silikatlar, Bromür, Hidroksimetilfurfural, Sodyum, Kafein, Hidroksiprolin, Sorbitol, Kalsiyum, İyot Nişastası, Kalsiyum pantotenal, Demir, Sükroz, Karbonhidrat, -D-Laktik Asit, Sülfat, Karbon, Laktoz, Sülfitler, Sitrik Asit, Magnezyum, Sülfür Dioksit (serbest/toplam), Klorür L-Malik Asit Tartarik Asit, Klor, Maltoz, Tiamin, Kolesterol, Manganez, Üre vb. birçok parametre daha

En yaygın uygulamalar

 • Deniz suyunda nitrit, nitrat, amonyak, fosfat, silikat
 • Deniz suyunda toplam fosfor, toplam azot
 • Atık suda siyanür, fenol, deterjan, sülfür
 • İçme suyunda fenol
 • İçme suyunda siyanür (serbest ve toplam)
 • Tütünde indirgen şeker, nikotin
 • Şarapta sülfür dioksit (toplam ve serbest), uçucu asit ve indirgen şeker

BROŞÜR

VIDEO