LTX Unique


AOX / EOX / POX / TX Analiz Cihazı

LTX Unique katı ve sıvı numunelerin içinde, organik olarak bağlı halojenlerin belirlenmesi için geliştirilmiş bir yakma temelli analiz sistemidir.

Organik halojenlerin çoğu, farklı türde katı ve sıvı materyallerin ve klor maddeleri içeren bileşiklerin kullanımı sırasında ortaya çıkar.

Bu halojenlerin izlenmesi, çevrenin kontaminasyonunu önlemek için önemlidir.

Analizör, yüksek esneklik ve düşük maliyetli operasyonda çeşitli matrislerde çok çeşitli halojen konsantrasyonlarını belirlemeye izin verir.

Organik halojenler, belirli parametre grupları olarak titrasyon hücresinde mikrokulometri ile ölçülür:

AOX (Adsorbe Edilebilir Organik Halojenler)

EOX (Çıkarılabilir Organik Halojenler)

POX (Temizlenebilir Organik Halojenler)

TX (Toplam Organik Halojenler)

ÖZELLİKLER

  • FIRIN

Ayarlanabilir sıcaklık kontrollü yüksek sıcaklık fırını

Sağlam yakma tüpü, verimli ve zaman açısından optimize edilmiş yanma süreçlerine izin verir

Yanma işleminden önce ön arıtma

AOX ve EOX tayini için aynı yanma ünitesi

  • MİKROKULOMETRİK TİTRASYON

Labtech tarafından tasarlanan dayanıklı ve kullanımı kolay titrasyon hücresi

Geniş dinamik aralık ve yüksek stabilite mikro kulometre

Düşük ve kolay bakım ile sağlam ve kompakt elektrotlar

Ayrı bir halojenür tayini için uygundur

  • ÖRNEK GİRİŞİ VE ÖLÇÜM

Sıvı ve katı numunelerde organik halojenlerin ölçümü

Hem kuvars örnek kayıkçıkları hem de fritler ile uyumlu

Aynı ölçüm birimine bağlı AOX ve EOX modülleri arasında hızlı ve kolay geçiş

Sezgisel uygulama yazılımı, operatörü yönlendirir ve analiz için zaman kazandırır

AVANTAJLAR

  • Esnek ve modüler tasarım
  • Hızlı ve hassas ölçüm
  • Basit çalıştırma ile kolay kullanım
  • Kullanıcı dostu ve sezgisel yazılım
  • Otomasyonla yüksek verim
  • Düşük bakım ve işletme maliyeti
  • Teknik ve analitik destek

UYGULAMALAR

AOX (Adsorbe Edilebilir Organik Halojenler)

ISO 9562, DIN EN 9562, DIN 38 414-S18, ASTM D 4744-89, EPA Metodu 450.1, EPA Test Metodu 9020’ye göre

Halojenler, standart prosedürlere göre aktif kömür üzerinde sulu numuneden organohalojenürlerin sorpsiyonuyla ölçülür. Bu kömür, yakma tüpüne tanıtılır.

EOX (Çıkarılabilir Organik Halojenler)

NEN 6402, DIN 38409-H8, DIN 38414-S17’ye göre.

Bu organik halojenler, düşük polar çözücü ile ekstraksiyon yoluyla belirlenir.

POX (Temizlenebilir Organik Halojenler)

DIN 38414-S17, EPA Test Yöntemi 9021’e göre

Purge edilen bileşenler olarak uçucu organik halojenler, belirli bir sıcaklıkta su veya asal gaz içindeki süspansiyondan ölçülür.

TX (Toplam Organik Halojenler)

EPA 9076’ya göre

TX tayini, herhangi bir ayırma olmaksızın çok çeşitli sıvı hidrokarbon numuneleri üzerinde gerçekleştirilir.