Simprep


OTOMATİK NUMUNE/STANDART HAZIRLAMA ÜNİTESİ

ICP-MS, ICP-OES, GC/GC-MS, Otoanalizör, İyon Kromatografi vb. laboratuvarınızda bulunan tüm analiz cihazlarının kalibrasyonu için farklı derişimlere sahip ve farklı analitlerden (mix) oluşan standart çözeltilerinin hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca numunelerin zaman zaman analiz cihazlarının çalışma aralığında kalması için harici seyrelteme yapılması da söz konusudur. Tüm bu işlemler birçok laboratuvarda pipet, balon joje vb. laboratuvar ekipmanları kullanılarak laboratuvar personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu prosedürler; zaman alıcı, maliyetlidir. Bununla birlikte kişiye bağlı hatalara sebep olarak, laboratuvarda üretilen veri kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Teledyne Cetac firmasının SimPrep model otomatik numune/standart hazırlama ünitesi ile tüm bu süreçler otomatik hale getirmek mümkündür.

SimPrep ile neler yapılabilir?

 • Farklı derişimlerde anyon mixi hazırlama
 • Farklı derişimlerde katyon mixi hazırlama
 • Farklı derişimlerde metal analitleri içeren mix hazırlama
 • Numunelerin seri seyreltilmesi

Simprep ile laboratuvarınızdaki cihazlarınızı kalibre etmek için daha az standart alımı yaparak da laboratuvarın işletişim maliyetlerini azaltmanız mümkün.

Simprep neler yapabilir?

 • Standart ekleme (spike)
 • Önceden tanımlanan seyreltme faktörleri ile kalibrasyon standartları hazırlama
 • Seri seyreltme
 • Dahili standart ekleme
 • 1-e-1 ve 1 numuneden diğer çok sayıda numuneye numune ayırma (split)
 • Numune asitlendirme

ÖZELLİKLER

 • 2000X’e kadar seyreltme
 • 01%’den küçük numuneler arası etki
 • Kesinlik %100 <%0.2’de
 • Doğruluk %100 ±%1
 • Doğrusallık r2>0.999996 geniş bir aralıkta

AVANTAJLAR

 • Tutarsız seyreltme ve kalibrasyon standardının hazırlanmasının azaltılması
 • Zamandan tasarruf
 • Tüm laboratuvar için tek bir seyreltme ünitesi (Laboratuvardaki gerekli pipet sayısının azalması)
 • Kullanımı çok kolay yazılım ile reçetelerin hızlıca oluşturup kaydedilmesi ve neticesinde tüm kullanıcıların aynı şekilde standartları hazır etmesi
 • 20 mikrolitreden 50 mililitreye kadar sıvı transferi

UYGULAMALAR

 • ICP-MS ile bütünleşik çalışma
 • Laboratuvarda bulunan diğer tüm analitik cihazlar için standart hazırlama

BROŞÜR

VIDEO