Gıda Analizi

Gıda Analizi

Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolünün sağlanması tüketici ve toplum sağlığı için önemlidir. 

Türkiye’de gıda analizleri Gıda Kontrol Laboratuvarları ve yetkili özel laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin parametrelerin nasıl sınıflandırılacağı, maksimum kalıntı limitleri, numune alma ve analiz metotları vb. hususlar belirlenmiştir. Gıda analizleri, bu yönetmelikte belirtilen şekilde gerçekleştirilmektedir.

Lita, gıda numunelerinde; toplam migrasyon (göç analizi), kalıntı analizi (pestisit, kalıcı organik kirletici vb.), uçucu organik bileşik analizi, polen içeriği, koku, tat ve aroma vb. konularda yüksek otomasyon, doğruluk ve güvenilirlik sağlayan analiz cihazları, ön işlem ve örnek hazırlama üniteleri sağlamaktadır.

 1. Otomatik Headspace-trap GC-MS sistemi ile gıda paketlerinde kalıntı çözgen analizi
 2. Otomatik Headspace-trap GC-MS sistemi ile yiyecek ve içeceklerde Butil Hidroksi Toluen (Butylated hydroxytoluene) taraması
 1. Otomatik TD-GC-MS sistemi ile VOC profil bilgilerini tüketicinin duyusal deneyimi ve elma aromasını birleştirilmesi
 2. Yüksek kapasiteli sorptiv ekstraksiyon (Hi-Sorb) ile votka numunelerinde aramo profil çalışması
 3. Dinamik headspace ekstraksyion ve TD-GC-MS sistemi ile et numunelerinde VOC profil çalışması
 4. Domates ürünlerinde yüksek hacimden ve çoklu adımla önzenginleştirme yaparak eser miktarlarda VOC Analizi
 5. Yüksek kapasiteli sorptiv ekstraksiyon tekniği ve GCXGC FID/TOF MS/SCD sistemi kullanarak şerbetçi otu ve bira numunelerinde aroma profili
 6. Soprtiv ekstraksiyon tekniği ve GCXGC-TOF MS/SCD sistemi ile şarap numunelerinde aroma profili
 7. Tandem İyonizasyonlu (TD – GCXGC – TOF MS) kullanarak tütün dumanının kapsamlı analizi
 8. Viskideki aroma bileşiklerinin SPME – GCXGC – TOF MS / FID ile karşılaştırılması
 9. GCxGC – TOF MS ile kahve çekirdeği ekstraktlarının kapsamlı analizi
 10. Yüksek kapasiteli sorptif ekstraksiyon ve TD – GC × GC – TOF MS kullanarak evcil hayvan mamasının aromalı profili
 11. Akış modülasyonlu GC × GC – FID kullanarak kenevir terpenlerinin kantitatif analizine olan güvenin artırılması
 12. Tandem İyonizasyonlu akış modülasyonlu GC × GC – TOF MS / FID kullanılarak kenevir ekstraktlarının geliştirilmiş karakterizasyonu
 13. Akış modülasyonlu Tandem (2 boyutlu) Gaz Kromatografi Uçuş Süreli Kütle Spektrometresi Sistemi ile (GCXGC– TOF MS) şerbetçiotu yağlarının gelişmiş ayrımı
 1. Headspace tekniğinin hassasiyetini arttırmak için yüksek hacimli ön zenginleştirme ile gıda ve meşrubat numunelerinde VOC analizi
 2. Yüksek kapasiteli sorptif ekstraksiyon ve TD – GC × GC – TOF MS / FID kullanarak sütün lezzet profili
 3. Tandem İyonizasyonlu akış modülasyonlu GC × GC – TOF MS / FID ile yağ asidi metil esterlerinin (FAME’ler) güvenilir türleşmesi
 1. Yüksek kapasiteli sorptiv ekstraksiyon (Hi-Sorb) ile şarap numunelerindeki düşük konsantrasyonlarda koku analizi
 1. Akış modülasyonlu Gaz Kromatografi (GCXGC)ve Tandem İyonizasyon kütle spektrometresi ile uçucu yağların ayrıntılı karakterizasyonu
 1. Gıda maddelerinde eser miktarda uçucu aromatiklerin (BTEX stiren) ekstraksiyon ve zenginleştirme teknikleri kullanılarak GC-MS ile analizi