Centri

Centri

Gaz Kromatografi (GC) sistemleri öncesi örnek hazırlama, zenginleştirme ve otomasyon teknolojilerinde fark oluşturan yenilik

GC-MS uygulamaları için çok yönlülük

 • Statik Headspace (HS)
 • Dinamik Headspace (HS-Trap)
 • Thermal Desorber (TD)
 • Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME ve SPME-Trap)
 • HiSorbTM yüksek kapasiteli sorptif ekstraksiyon

Tekniklerinin tümünü uygulayabilen gaz kromatografi ile birlikte uçucu organik bileşiklerin (VOC) ve yarı uçucu organik bileşiklerin (pestisit, PAH, furan, dioksin, vb.) analizini gerçekleştirebilen yegâne örnek hazırlama ünitesidir.

Centri; katı, sıvı, gaz numunelerde uçucu ve yarı uçucu organik bileşikleri ppt ile yüzde konsantrasyon aralığında analiz etmek isteyen laboratuvarlar için ideal çözümdür.

Gaz kromatografi kütle spektrometresine (GC-MS) sahip laboratuvarlar birçok uygulamaya Centri ile çözüm bularak esneklik kazanacak ve mevcut ölçüm limitlerini çok daha düşük konsantrasyonlara ulaştırabilecektir.

 1. Sağlam, soğutucu gerektirmeyen (cryogen-free) odaklama teknolojisi

 2. HiSorb teknolojisi ile doğrudan numune ile temas ederek veya etmeksizin örnekleme

 3. HS&HS Trap teknolojisi ile hem katı hem sıvı numunelerde farklı headspace uygulamaları

 4. Thermal Desorber teknolojisi ile havada eser miktarda VOC ve SVOC uygulamaları

 5. SPME&SPME-Trap teknolojisi ile hızlı ve yüksek hassasiyetli numune ekstraksiyonu

 6. Gaz fazına geçirilen analitin tekrar kantitatif toplanması ve arşivlenebilmesi

 7. Farklı örnekleme modların tek bir cihazda sekans dahilinde kullanımı
 1. Otomatik donanım değişimi ile tek bir numunede farklı ekstraksiyon tekniklerinin kullanılabilmesi

 2. Karıştırıcı ile sıvı ve katı numunelerden yüksek verimlilikte ekstraksiyonu

 3. Yıkama/kurutma istasyonu ile HiSorb probtan numune matrisinin uzaklaştırılması

 4. Çoklu HiSorb probları için depolama alanı ile numune ekstraksiyonlarının seri şekilde yapılması ve bununla sağlanan üretkenlik artışı

 5. Odaklama kapanı (focusing trap) veya GC kolona giriş (inlet)

 6. Taşınabilir 10 veya 20 ml headspace örnek kapları ile uyumlu tepsiler

 7. Tüp modulü ile 50 tane termal desorpsiyon tüplerinin otomatik analizi 

HiSorb yüksek kapasite sorptif ekstraksiyon teknolojisi ile sudaki eser miktardaki kirlilik parametreleri, süt ürünlerinde aroma profili, biyolojik sıvılarda VOC marker analizi gerçekleştirmek mümkündür.

Centri otomasyonuyla uyumlu olmanın yanı sıra, problar otomatik termal desorber gaz kromatografi kütle spektrometresi (TD – GC – MS) analizinden önce manuel olarak numune almak için kullanılabilir.

Standart uzunluktaki problar, 20 mL’lik şişelerden örnek ile temas sağlayarak örneklemeyi sağlar.

Kısa uzunluklu problar, 20 mL’lik şişelerden headspace örneklemeyi sağlar.

Robot, probu şişeye yerleştirir ve analit dengesini sağlamak için HiSorb inkübe edilir / karıştırılır.

Prob şişeden çıkarılır ve yıkama / kurutma istasyonu kalıntı numune matrisini ortadan kaldırır.

Prob termal olarak desorbe edilir ve buharlar odaklama kapanına aktarılır.

Kapan, numunenin dar bir bantta GC-MS’e enjeksiyonunu sağlamak için 100 ° C / s’ye kadar termal olarak desorbe edilir.

Headspace vialleri, laboratuvar havasının kirlenmesini önlemek için özel kapaklarla yeniden kapatılır.

 1. Hava, su ve toprakta uçucu ve yarı uçucuların (VOC, SVOC) analizi

 2. Çevresel koku değerlendirmesi, suda koku- ppt seviyesinde

 3. Genişletilmiş uçucu çalışma aralığında aroma ve esans profili

 4. Süt ürünleri gibi zor numunelerin tamamen otomasyona dayalı analizi