CMS5000 (THM-VOC)

CMS5000 (THM-VOC)

Sürekli (Online) Trihalometan (THM) ve Uçucu Organik Bileşik (VOC) Analiz Cihazı

Yaşam için temiz su şarttır. Çevreye daha fazla kimyasal girdikçe, su kalitesi üzerindeki olumsuz sonuçlar ve buna bağlı sağlık etkileri de artacaktır. En üst düzeyde güvenlik ve emniyet sağlamak için, su kalitesi sorunlarına hızlı yanıt verilmesi gerekir.

CMS5000, sudaki trihalometan (THM) ve uçucu organik bileşikler gibi kirletici seviyelerini ölçen ve eşikler aşıldığında kullanıcıları otomatik olarak uyaran gaz kromatografi (GC) tabanlı bir sistemdir.

CMS5000 trihalometan (THM) grubunu oluşturan; Kloroform (CHCl3, Bromodiklorometan (CHBrCl2), Dibromoklorometan (CHBr2Cl), Bromoform (CHBr3) parametrelerini tekil olarak analiz etmesinin yanısıra toplam trihalometan sonucunu da vermektedir.

CMS5000 pazarda en düşük ölçüm limitlerini yüksek hassasiyet, uzun süreli kararlılık ve düşük operasyonel maliyet ile sağlamaktadır.

CMS 5000 trihalometan (THM) ve uçucu organik bileşiklerin (VOC) analizi için tasarlanmış ve sürekli (online) veri üreten bir purge&trap gaz kromatografi (GC) sistemidir.

CMS 5000, ilk kurulum ve eğitimin ardından hemen hemen operatöre ihtiyaç duymamaktadır.

Sudaki uçucu organik bileşikler (VOC) ve toksik endüstriyel kimyasalların (TIC) on-site izlenmesi için dahili bir üç yataklı konsantratöre analitler toplanır ve ppt seviyesinde hassasiyet ile analiz tamamlanır.

Cihazın önündeki ekran, gerçek zamanlı durumu gösterir ve ayrıca kullanıcı cihazın kontrolü ve verilerin izlenmesi için uzaktan erişim sağlayabilir.

Sahada sistem entegrasyonu kablosuz iletişim, Ethernet, doğrudan input/output veya modbus protokolü ile sağlanmaktadır.

Dahili kontrol standardı ile cihazın kararlılığı uzun süre sağlanır. Kontrol standardının sinyali ayrıca, erken uyarı olarak dikkate alınır ve önleyici bakım ihtiyacının belirlenmesini sağlar.

Modbus Protokol, Input/output, eternet iletişimi,  ve TCP/IP üzerinden kablosuz iletişim ile merkez sistem ile kolay entegrasyon

 1. Kromatogramların analizi ve raporların MS Excel’e aktarımı

 2. Metotların ve sekansların oluşturulması

 3. İzleme için trend raporlarının oluşturulması

 1. Otonom testlerle işçilikten ve paradan tasarruf sağlar

 2. Laboratuvar analiz gereksinimini azaltır

 3. Minimum bakım ve numune hazırlığı olmaması ile zaman tasarrufu sağlar

 4. Kolay entegrasyon ve kompakt tasarımOtomatik donanım değişimi ile tek bir numunede farklı ekstraksiyon tekniklerinin kullanılabilmesi

 5. EPA 8260’de tanımlanan birçok parametreinin analizi

 6. Çok düşük seviyelerde (ppt) VOC’leri tespit etme yeteneği

 7. Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş metotlar

 8. US EPA tarafından tavsiye edilen örnekleme tekniği (Purge and Trap)

 1. İçme suyu dağıtım sistemleri

 2. Kaynak suyu koruması

 3. Atık su deşarj uyumluluğu

 4. Yeraltı suyu ıslahı Hava kalitesi izleme

 5. 10 ppb dezefeksiyon yan ürünleri (DYÜ)- Trihalometanların (THM) içme suyunda analizi
  Kloroform (CHCl3),
  Bromodiklorometan (CHBrCl2),
  Dibromoklorometan (CHBr2Cl),
  Bromoform (CHBr3)

 6. 0.5 ppb konsantrasyonunda 18 farklı uçucu organik bileşiğin (VOCs) içme suyunda analiz edilmesi

  Metilen klorür, trans-1,2-dikloroeten, cis-1,2-dikloroeten, kloroform, 1,2-dikloroetan, benzene, 1,2, dikloropropan, trikloroeten, toluene, tetrakloroeten, klorobenzen, etilbenzen, m-ksilen, p-ksilen, stiren, o-ksilen, izopropilbenzen, 1,4-diklorobenzen, 1,2-diklorobenzen

 7. 10 ppb kosantrasyona sahip 36 parametrenin US EPA 624.1 atıksu metodu  ile analizi

  Metilen klorür, trans-1,2-dikloroeten, 1,1-dikloroetan, cis-1,2-dikloroeten, kloroform, 1,2-dikloroetan, 1,1,1-trikloroetan, 1,1-dikloropropen, benzene, 1,2-dikloropropan, trikloroeten, cis-1,3 dikloropropen, trans-1,3-dikloropropen, 1,1,2-trikloroetan, toluen 16 dibromoklorometan, 1,2, dibromoetan, tetrakloroeten, klorobenzen, etilbenzen, m-ksilen, p-ksilen, stiren, o-ksilen, izopropilbenzen, 2-klorotoluen, 1,3,5-trimetilbenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,3-diklorobenzen, sek-butilbenzen, p-izopropiltoluen, 1,2-diklorobenzen, n-butilbenzen, 1,2,4-triklorobenzen, 1,2,3, triklorobenzen, hekzaklorobütadien