BenchTOF-Evolve™

BenchTOF-Evolve™

Gaz Kromatografi (GC) ve Tandem Gaz Kromatografi (GCXGC) Sistemleri için uçuş zamanlı kütle spektrometresi (TOF-MS)

BenchTOF-Evolve kapsamlı bir eğitime veya mevcut iş akışlarında kesintiye gerek kalmadan Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinin (TOF MS) faydalarını gerçekleştirmek isteyen her analist için mükemmeldir.

Uçuş zamanı kütle spektrometresi (TOF MS), belirli bir enerji ile farklı iyonlar verildiğinde, daha ağır iyonların iyon kaynağından detektöre sabit mesafeyi geçmesinin daha uzun süreceği ilkesini kullanır.

TOF cihazları tüm iyonları aynı anda analiz ederek onları çok daha az savurgan hale getirir ve dört kutuplu kütle filtrelemeden çok daha hassas hale getirir.

BenchTOF-Evolve ™, BenchTOF-HD ™ ve BenchTOF-Select ™ cihazlarının tümü, hassasiyeti dört kutuplu kollarda seçilen iyon izleme (SIM) modunda normalde karşılaşılan seviyeye yükselten yüksek verimli bir doğrudan ekstraksiyon iyon kaynağı içerir. Eser miktardaki hedeflerin ve bilinmeyenlerin eşzamanlı analizine izin veren tam aralıklı kütle spektrumlarını toplarken geriye dönük arama için tam yetkinlik sağlar. Ayrıca, NIST veya Wiley gibi ticari kütüphanelerde spektrumlarla doğrudan karşılaştırmaya olanak tanıyan, kütle ayırımı gerekmeksizin "referans kalitesinde" spektrumları oluşturur.

 1. BenchTOF-Evolve cihaz kontrol yazılımı, pazarda önde gelen gaz kromatografi (GC) sistemleri ve otomatik örnekleyicilerle uyumluluk

 2. Tek bir çalışmada hedeflerin ve bilinmeyenlerin eser miktarda analizi için SIM benzeri hassasiyet

 3. Ticari veya özel dört kutuplu (quadrupole) edinilmiş kütüphanelerdekilerle eşleşen referans kalitesinde ‘klasik’ spektrumlar

 4. Hızlı GC ve GCX GC ile uyumluluğu garanti eden yüksek hızlı spektral elde etme

 5. Analit yanıtının uzun dönem kararlılığı ile uzun süreli bakım gerekmeksizin operasyon

 1. Mevcut Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometrenizin (GC – MS) iş akışınızı ve veri işleme paketlerinizi korurken Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinin (TOF MS) avantajlarından yararlanın.

 2. Eser miktardaki analitleri ve bilinmeyenleri tek bir döngüde tespit ederek analiz süresini kısaltın.

 3. Referans spektrumlar ile kimyasal tanımlama konusunda güveninizi koruyun.

 4. Zor matrislerde ese miktarlarda bileşiklerin saptanmasını iyileştirmek için alt birim kütle seçiciliğini kullanarak laboratuvarınızın kabiliyetini genişletin.

 5. BenchTOF’un temizlik veya bakım ihtiyacını büyük ölçüde azaltarak üretkenliğinizi artırın.

 6. TargetView bileşik tanımlama yazılımı ile verilerinizden daha fazla yararlanın.

Toggle Content