BenchTOF-Evolve™

BenchTOF-Evolve™

TOF MS

BenchTOF-Evolve kapsamlı bir eğitime veya mevcut iş akışlarında kesintiye gerek kalmadan Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinin (TOF MS) faydalarını gerçekleştirmek isteyen her analist için mükemmeldir.

ÖZELLİKLER

 • BenchTOF-Evolve cihaz kontrol yazılımı, pazarda önde gelen gaz kromatografi (GC) sistemleri ve otomatik örnekleyicilerle uyumluluk
 • Tek bir çalışmada hedeflerin ve bilinmeyenlerin eser miktarda analizi için SIM benzeri hassasiyet
 • Ticari veya özel dört kutuplu (quadrupole) edinilmiş kütüphanelerdekilerle eşleşen referans kalitesinde ‘klasik’ spektrumlar
 • Hızlı GC ve GCX GC ile uyumluluğu garanti eden yüksek hızlı spektral elde etme
 • Analit yanıtının uzun dönem kararlılığı ile uzun süreli bakım gerekmeksizin operasyon

AVANTAJLAR

 • Mevcut Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometrenizin (GC – MS) iş akışınızı ve veri işleme paketlerinizi korurken Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinin (TOF MS) avantajlarından yararlanın.
 • Eser miktardaki analitleri ve bilinmeyenleri tek bir döngüde tespit ederek analiz süresini kısaltın.
 • Referans spektrumlar ile kimyasal tanımlama konusunda güveninizi koruyun.
 • Zor matrislerde ese miktarlarda bileşiklerin saptanmasını iyileştirmek için alt birim kütle seçiciliğini kullanarak laboratuvarınızın kabiliyetini genişletin.
 • BenchTOF’un temizlik veya bakım ihtiyacını büyük ölçüde azaltarak üretkenliğinizi artırın.
 • TargetView bileşik tanımlama yazılımı ile verilerinizden daha fazla yararlanın.

BROŞÜR

 

VIDEO

http://www.tof-ds.com/