TOPRAK ANALİZİ


Toprak kirleticilerinin analizi ve bunların insan sağlığı ve verimlilik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi önemlidir.

Toprak kalitesine ilişkin yönetmeliklerin kapsamları gün geçtikçe artmaktadır ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen parametrelerin analizleri için uluslararası kabul görmüş çözümler tercih edilmektedir. Bu yüzden daha hassas ve doğru sonuç veren analiz cihazları zorunlu bir ihtiyaca dönüşmektedir.

Toprak çalışmaları; besin zinciri, su arıtma, gıda tedariki, iklim değişikliği vb. konuların incelenmesinde temel bir unsurdur. Toprağın verimliliği ve sağlığı ekosistemi doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden toprağın sağlığının izlenmesi ve toprağın korunması insanoğlu için kritik öneme sahiptir. Endüstriyel kirlilik ve tarımsal faaliyetler toprağın kirlenmesine sebep olan birincil antropojenik unsurlardır.

Toprak sağlığı ve verimliliğine yönelik analizlerin düzenli ve güvenilir yapılması insanoğlunun geleceği için önemlidir.

Lita özellikle organik kirleticilerin analizi başta olmak üzere topraktaki birçok parametrenin analizine yönelik çözümler sunmaktadır.

  • Toprakta organik kirleticilerin analizi

    Toprakta pestisitler, PAH, Uçucu maddeler, Yarı uçucuların analizi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

    Uçucu organik bileşiklerin (VOC) profili toprakta organizmaların izlenmesi, mikroorganizmaları, bitkiler ve omurgasızlar arasında bi- ve multi-trofik etkileşimlerin anlaşılması için parmak izi olarak kullanılabilmektedir. Karboksilik asitler, alkoller, terpenler, aminler, esterler ve alkenler dahil olmak üzere uçucuların analizi kompleks ve uğraştırıcıdır.

    Katı faz mikro ekstraksiyon (SPME ve SPME-Trap) zenginleştirme toprak numune ekstraktlarının verimliliğinin iyileştirilmesi

    Toprak numunelerinde ekstraksiyon verimliğini arttırmak için katı faz mikro ekstraksiyon (SPME) tekniğini kapan ile birlikte kullanma