Hapsite ER


Taşınabilir Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi

HAPSITE® ER KİMYASAL TANIMLAMA SİSTEMİ

Hem VOC’leri ve SVOC’lerin Tanımlamasını yapabilen Yegane Taşınabilir Tek GC/MS

Hızlı, Kolay, Doğru Yerinde Performans

HAPSITE ER, sahada kalitatif ve kantitatif laboratuvar kalitesinde sonuçları 10 dakikadan daha kısa sürede sunmak için minimum eğitim gerektiren, kişi tarafından taşınabilir tek Gaz Kromatografı/Kütle Spektrometresidir (GC/MS). Aslında, operatörün tek yapması gereken, uçucu organik bileşikleri (VOC’ler), toksik endüstriyel kimyasalları (TIC’ler), toksik endüstriyel malzemeleri (TIM’ler), kimyasal savaş ajanlarını (CWA’lar) belirlemeye ve ölçmeye başlamak için bir düğmeye basmaktır.

HAPSITE ER, PPM – PPT aralığında analitleri tanımlama yeteneğine sahiptir. GC kolonu keskin kromatografi ve mükemmel çözünürlük sağlar. Kantitasyon yöntemi sırasında ön panel, hangi kimyasalların mevcut olduğunu, konsantrasyonlarını ve tehlike derecesine ilişkin bilgilere erişimi açıkça gösterir – yaşamı, sağlığı ve güvenliği etkileyen hızlı kararların alınmasına yardımcı olmak için.

ÖZELLİKLER

Laboratuvar GC/MS verileriyle doğrudan karşılaştırılabilir sahada hızlı, doğrulayıcı sonuçlar

Evrensel arayüz, HAPSITE’e donanım değişikliği yapmadan aksesuar genişlemesine izin verir

Minimum eğitim ile temel beceri seviyeleri için bile basit kullanım

Optimum numune toplama için doğru prob yerleşiminin görsel onayı

Numune kimliğinin ve tehlike seviyesinin net, renkli göstergeleri

Birkaç basit tuş vuruşuyla dakikalar içinde kaliteli veri elde etmek için önceden programlanmış yöntemler

Kolay görüntüleme için kromatogramların, spektrumların ve cihaz durumunun parlak, grafiksel gösterimi

Dahili GPS, yasal olarak savunulabilir veriler için tam örnekleme konumunu kaydeder

AKSESUARLAR

Headspace örnekleme sistemi

SituProbe

SPME örnekleme sistemi

Thermal Desorber örnekleme sistemi

BROŞÜR

VIDEO