SEAL ANALYTICAL


Otoanalizör ve otomatik analiz sistemlerinde Dünya lideri

Seal Analytical 50 yılı aşan tecrübesiyle Sürekli Akış Analiz Sistemi tipi otoanalizör, discrete tipi otoanalizör, robotik sistemler ve örnek hazırlama ünitelerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde Dünya’da lider konumda bir analitik cihaz üreticisidir.

Seal Analytical, Almanya merkezli olmak üzere;

İngiltere, A.B.D. ve Hollanda’da fabrikalara sahiptir.

Seal Analytical, aşağıdaki parametreler başta olmak üzere birçok inorganik parametrenin otomatik analiz edilmesinde çözüm sunmaktadır.

Alkalinite, Renk, Sertlik, Amonyak, Siyanür (toplam ve serbest), Fenol, Sülfat, o-Fosfat, Toplam Fosfor, Toplam Kjeldahl Azotu, Toplam Azot, Nitrit, Nitrat, Silikat,  Bor, Bromür, Kalsiyum, Klorür, Demir, Florür, Krom +6, Magnezyum, Nikotin, Potasyum, Sodyum, Sülfit, Manganez, Çinko, Toplam Alkoloidler, Deterjan vb.

Seal Analytical sistemleri aşağıdaki numune matrislerinde kullanılabilmektedir

Atık su

Deniz suyu

İçme suyu

Yüzey suyu, yeraltı suyu

Gıda numuneleri

Şarap, bira

Tütün, farmasötik uygulamalar vb.