µCarb


İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS) için karbonat ön dengeleme ünitesi

Okyanuslarımızda yaşayan ve ölen ve okyanus tabanına düşen organizmaların karbonat kabuklarındaki kararlı izotopların ölçümü, tortu çekirdeklerinin ve tortul kayaçların analizi ile mümkündür. Okyanuslardaki suyun δ18O imzası Dünya’nın sıcaklığına bağlıdır ve bu imza organizmaların kabuklarından veri olarak elde edillir.

Numunelerde çözünmüş inorganik karbon (DIC) analizi, atmosferik eser gazlarının kaynaklarının ve yutaklarının analizine, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için çalışmak istediği uluslararası protokollerin hazırlanmasında hayati bilgiler sağlar. Bu izotopik imzaların doğru ve kesin ölçümlerinin gerekliliği bu nedenle çok önemlidir. Hem karbonat hem de DIC analizi, CO2’in numune şişesinin üst boşluğuna salınması (helyum ile süpürüldükten sonra) ve daha sonra izotop oranı kütle spektrometresine (IRMS) aktarılması için numunelere fosforik asit eklenmesini gerektirir. Sercon µCarbs, karbonatların ve DIC’nin izotopik analizi için optimize edilmiştir. Örnekleme iğnesinin asit tarafından engellenmemesi veya aşınmaması için biri asit dağıtımı, diğeri örnekleme için olmak üzere iki iğne kullanılır. Asit rezervuarı, asit viskozitesinin düşük tutulması için ısıtılmış numune tepsisi içinde yüksek bir sıcaklıkta tutulur. Asidin rezervuar ile numune şişesi arasında soğumasının engellenmesi için asit dağıtım hattı mümkün olduğu kadar kısa tutulur. ΜikroCarb’lar, Sercon HS2022 ve GEO-HS2022 İzotop Oranı Kütle Spektrometre cihazları ile kullanım için hem sürekli akış (CF) hem de çift giriş (DL) modunda çalıştırılabilir.

Kategoriler:

ÖZELLİKLER- AVANTAJLAR

  • Akış hızlarını optimize eden ve tıkanmaları en aza indiren asit dağıtımı ve headspace yıkama / numune aktarımı için ayrı iğneli çift iğne sistemi
  • Sıcaklık programlanabilir ısıtmalı numune tepsisi, reaksiyon hızlarını optimize eder (± 0.1 ° C)
  • Numune tepsisi, kullanıcı müdahalesi gerekmeksizin tek bir çalışmada analiz edilebilen en fazla 191 6 ml veya 12 ml flakon kapasiteye sahiptir. Daha büyük şişeler için alternatif tepsiler mevcuttur
  • Isıtılmış numune tepsisinde tutulan fosforik asit haznesi, sorunsuz asit iletimi sağlar ve asit kristalleşmesini en aza indirir
  • Peek malzemeden üretilen aside dayanıklı kapaklar, numune tepsileri üzerinde asit korozyonunu minimuma indirir
  • µCarbs-HS2022 İzotop Oranı Kütle Spektrometre sistemi, karbonat ve çözünmüş inorganik karbon (DIC) örneklerinden yüksek hassasiyetli izotopik veriler üretir. HS2022’deki yüksek hassasiyet kaynağı, son derece küçük numune boyutlarında mükemmel hassasiyet sağlar
  • Esnek sistem ayrıca kararlı su izotoplarının su dengeleme ve nefesteki CO2 gibi gaz analizleri veya atmosferik numuneler yoluyla analiz edilmesini sağlar.

YAZILIM

Sercon Calisto yazılım ile tüm sistemin tamamen kontrolü ve veri işleme

İyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) uymak için numune analiz protokollerinin saklanmasına izin verme

Düşük kullanım dönemlerinde sarf malzemesi ömrünü korumak için bekleme modu

Örnek gereksinimlerini karşılamak için yazılım kontrollü oksijen enjeksiyonu, böylece sarf malzemelerinin ömrünü korunması

Sistem bilgisayarından laboratuvar sunucusuna veya internete dosya içi içe / dışa aktarma olanağı (yazılımın hızlı güncellenmesine veya ortak elektronik tablo paketlerine aktarılmasına olanak tanır)

VIDEO