SepSolve

GC, GCXGC, kütle spektrometresi ve kemometri ile örnekleriniz hakkında yeni ve derin bilgilere ulaşın

2016 yılından beri, kimyagerlerin numune hakkında daha fazla şey keşfetmesine ve onlara en yeni GC ve GC × GC ekipmanını, aksesuarlarını, yazılımını ve uzmanlığını sunarak üretkenlik açısından daha fazlasını sunmalarına yardımcı olmaktadır. Peterborough (İngiltere), Offenbach am Main (Almanya) ve Waterloo (Kanada)'daki bulunan laboratuvarları GC ve GC × GC için en son numune hazırlama ve ölçüm ekipmanlarıyla donatılmıştır, bu da müşteri uygulamalarını hızla geliştirilmesini ve ekipman kurulumlarının sorunsuz gösterilmesini sağlamaktadır.

Petrokimya analizi ve aroma profili oluşturma gibi köklü alanlarda veya biyobelirteç keşfi ve bitki profili gibi yeni, hızla gelişen çalışma alanları başta olmak üzere, araştırmacılara güncel problemlere dair analitik çözümler sunmaktadır.

Ürünler